Kinko Fuchi Kashira (MGJ201)

Kinko Fuchi Kashira. Motif with various Mon in gold. Shakudo nanako ground.

Price:
$600.00
Item Number:
MGJ201
Weight:
0.00 LBS
Kinko Fuchi Kashira. Motif with various Mon in gold. Shakudo Nanako ground.

Click to zoom



Kinko Fuchi Kashira (MGJ201)

Click to zoom



Kinko Fuchi Kashira (MGJ201)

Click to zoom



Kinko Fuchi Kashira (MGJ201)

Click to zoom



Kinko Fuchi Kashira (MGJ201)

Click to zoom



Kinko Fuchi Kashira (MGJ201)

Click to zoom