Kinko Fuchi Kashira (MGJ321)

Kinko Fuchi Kashira. Polished shakudo ground. Figures with gold, silver, shakudo, and copper highlights. Signed: Naga Tsune (Kao). Kinko Meikan, P 319, Baur, P 390 (394). Katana size.

Price:
$495.00
Item Number:
MGJ321
Weight:
0.00 LBS
Kinko Fuchi Kashira. Polished Shakudo ground. Figures with gold, silver, Shakudo, and copper highlights. Signed: Naga Tsune (Kao). Kinko Meikan, P 319, Baur, P 390 (394). Katana size.

Click to zoomImage 2

Click to zoomImage 3

Click to zoomImage 4

Click to zoomImage 5

Click to zoomImage 6

Click to zoomImage 7

Click to zoom