Iron Dai-Sho Tsuba (MGJ297)

Iron Dai-Sho Tsuba. Sukashi with Cherry Blossoms.

Price:
$475.00
Item Number:
MGJ297
Weight:
0.00 LBS
Iron Dai-Sho Tsuba. Sukashi with Cherry Blossoms.

Click to zoomImage 2

Click to zoomImage 3

Click to zoomImage 4

Click to zoomImage 5

Click to zoomImage 6

Click to zoom