Iron Sukashi Tsuba (MGJ102)

Iron Sukashi Tsuba. Soten School. 3”, 7,4cm. Very good condition.

Price:
$395.00
Item Number:
MGJ102
Weight:
0.00 LBS
Quantity:
Iron Sukashi Tsuba. Soten School. 3”, 7,4cm. Very good condition.

Click to zoomIron Sukashi Tsuba (MGJ102)

Click to zoom