Iron Sukashi Tsuba (MGJ152)

Iron Sukashi Tsuba. Diameter: 7.1cm, 2 ¾”. Signed: Echizen Ju Kinai Saku.

Price:
$425.00
Item Number:
MGJ152
Weight:
0.00 LBS
Iron Sukashi Tsuba. Diameter: 7.1cm, 2 ¾”. Signed: Echizen Ju Kinai Saku.

Click to zoomIron Sukashi Tsuba (MGJ152)

Click to zoomIron Sukashi Tsuba (MGJ152)

Click to zoom