Kinko Fuchi Kashira (MGJ512)

Kinko Fuchi Kashira. Shakudo nanako ground. Shi-Shi motif. Shakudo and gold high relief Unsigned. Katana size.

Price:
$750.00
Item Number:
MGJ512
Weight:
0.00 LBS
Kinko Fuchi Kashira. Shakudo nanako ground. Shi-Shi motif. Shakudo and gold high relief Unsigned. Katana size.

Click to zoomImage 2

Click to zoomImage 3

Click to zoomImage 4

Click to zoomImage 5

Click to zoom