Kinko Kodzuka (MGJ575)

Kinko Kodzuka. Shakudo nanako ground. Gold and shakudo shi shi. Signed: Gyo Kuto Mitsu Nari. N.B.T.H.K. Certificate. Elegant contrast with the shakudo and gold shi shi on fine nanako ground.

Price:
$875.00
Item Number:
MGJ575
Weight:
0.00 LBS
Kinko Kodzuka. Shakudo nanako ground. Gold and shakudo shi shi. Signed: Gyo Kuto Mitsu Nari. N.B.T.H.K. Certificate. Elegant contrast with the shakudo and gold shi shi on fine nanako ground.

Click to zoomImage 2

Click to zoomImage 3

Click to zoomImage 4

Click to zoomImage 5

Click to zoom