Zhong Zhou PW87 12 Gauge (S10996)

Zhong Zhou PW87 12 Gauge shotgun. Replica 1887 shotgun in excellent condition.

 

$649.95
Price:
$649.95 $552.46
Item Number:
S10996
Weight:
0.00 LBS
Zhong Zhou PW87 12 Gauge shotgun.
Replica 1887 shotgun in excellent condition.
<!--  Serial Number     PW87-008213     -->

Click to zoomImage 2

Click to zoomImage 3

Click to zoomImage 4

Click to zoom