Tsuba

Iron Tsuba Set (MGJ1380)

Iron Tsuba Set (MGJ1380)

Price $350.00
Iron Tsuba Set. Dai-Sho Sukashi. Motif of waves. Dai vertical height is 3 ¼”. Sho vertical height is 2 7/8”. Unsigned.
Iron Tshba Sukashi  (MGJ1344)

Iron Tshba Sukashi (MGJ1344)

Price $295.00
Iron Tshba Sukashi. Signed: Yanashiro No Kuni ju Umetada Shige Mitsu, circa 1600’s. Boxed. Vertical Height: 3¼”.