Tsuba

Iron Tshba Sukashi  (MGJ1344)

Iron Tshba Sukashi (MGJ1344)

Price $295.00
Iron Tshba Sukashi. Signed: Yanashiro No Kuni ju Umetada Shige Mitsu, circa 1600’s. Boxed. Vertical Height: 3¼”.