Tsuba

Showing 1-20 of 211 item(s)
Iron Tsuba Set (MGJ1380)

Iron Tsuba Set (MGJ1380)

Price $350.00
Iron Tsuba Set. Dai-Sho Sukashi. Motif of waves. Dai vertical height is 3 ¼”. Sho vertical height is 2 7/8”. Unsigned.
Iron Tsuba (MGJ1379)

Iron Tsuba (MGJ1379)

Price $250.00
Iron Tsuba. Motif of bamboo. Diameter is 2 ½”. Boxed. Signed: Tomo ___.
Iron Tsuba (J417)

Iron Tsuba (J417)

Price $275.00
Iron Tsuba. Landscape scene. Vertical height 3¼”. Unsigned boxed.
Iron Tshba Sukashi  (MGJ1344)

Iron Tshba Sukashi (MGJ1344)

Price $295.00
Iron Tshba Sukashi. Signed: Yanashiro No Kuni ju Umetada Shige Mitsu, circa 1600’s. Boxed. Vertical Height: 3¼”.